Теледәрігер. Ерекше балалардың күтімі - «Qazaqstan» Ұлттық телеарнасы