Қызылорда облысының 2020-жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы бар

22.12.2015